32 376 10 00

Zabrze, ul. Lompy 11

Rewolucja technologiczna w branży ochrony – czy jesteś na nią przygotowany?

Zmiany w branży ochrony osób i mienia – dlaczego?

  • Podniesienie minimalnej stawki godzinowej za pracę do kwoty 13,00 zł brutto (13,70 zł od stycznia 2018 roku),
  • Bardzo niski poziom jakości usług świadczonych w obszarze ochrony fizycznej,
  • Pojawienie się na rynku nowoczesnych, inteligentnych technologii wspierających branżę ochrony.

Ochrona fizyczna = wzrost kosztów związanych z ochroną obiektu

Ochrona techniczna = wzrost oszczędności związanych z ochroną obiektu

 

Skuteczny system bezpieczeństwa ma za zadanie:

  • Wykryć potencjalnego intruza
  • Zareagować poprzez określone, zdefiniowane działanie
  • Uniemożliwić intruzowi wtargnięcie na teren chronionego obiektu

 

 

Ochrona perymetryczna (obwodowa) jest pierwszą linią zabezpieczenia obiektu. Jej zadaniem jest działanie prewencyjne (zapobieganie).

Skuteczny System Bezpieczeństwa – korzyści:

  • Nowe usługi – wideo nadzór, wideo weryfikacja i analityka obrazu gwarantują obniżenie bezpośrednich kosztów związanych z ochroną mienia, a także lepszy nadzór nad bezpieczeństwem pracowników i mienia.
  • Integracja systemów, czyli połączenie lokalnych systemów odpowiedzialnych za ochronę (system alarmowy, system monitoringu, system p.poż) w jeden Skuteczny System Bezpieczeństwa zapewnia wyższą skuteczność działania i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa mienia.
  • Dostęp przez www i aplikacje mobilne to możliwość weryfikacji działań systemów związanych z bezpieczeństwem. Internet – gwarancja dostępu do systemu bezpieczeństwa o każdej porze i z każdego miejsca na ziemi.
  • Indywidualne i elastyczne podejście pracowników marki Zicher zapewnia najwyższy poziom opieki handlowej, a także dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klienta.